Nabídka

Úvodní stránka
On-line rezervace
Virtuální prohlídka
Historie a současnost
Doplňkové služby
Oslavy, podnikové a
rodinné akce
Tipy na výlety

Kontakt

email: ivo.fiala@centrum.cz

telefon:
775 197 716

Nový Jimramov mapy.cz

Obec Nový Jimramov je roztroušena na širokém území v údolí řeky Fryšávky a na přilehlých, zejména jižních stráních. Obec vznikla v průběhu 17. a 18. století tzv. pozdní horskou kolonizací na území bývalého jimramovského panství. Tvoří ji dvě původně samostatné vsi: Hutě (nyní Na Huti) a Široké Pole.
Nový Jimramov kolem roku 1930 Ves Hutě dostala název po klářské huti, kterou v údolí říčky Fryšávky zřídila jimramovská vrchnost někdy okolo poloviny 17. století. První nepřímá zpráva o huti je z roku 1651, kdy při prodeji polí je zmiňována cesta okolo huti v těchto místech. V roce 1657 postavila vrchnost při huti sedmi hutním dělníkům domky. V roce 1674 se již objevuje také název Nový Jimramov. Okolo roku 1750 dostala ves vlastní pečeť, ve znaku má poprsí sv. Petra.
Ves Široké Pole vznikla v první polovině 18. století na stráních jižně od Hutí. V roce 1750 zde bylo již 8 osadníků, kteří získávali pozemky dalším mýcením lesa. Jméno dostala osada podle názvu místní trati (doslovným překladem Breitfeld).
Nový Jimramov v současnosti V roce 1850 došlo ke sjednocení Hutí (Nového Jimramova) a Širokého Pole. Od té doby tvoří tyto dvě místní části obec Nový Jimramov. Nový Jimramov byl v roce 1976 přičleněn k Jimramovu, v roce 1990 se opět osamostatnil.
Pro odlehlost a zdejších sídel bylo převážnou obživou místních obyvatel tkalcovství, dokládají to spisy z roku 1750. Sklárna v Novém Jimramově založená okolo roku 1650, neměla dlouhého trvání. Zanikla již někdy mezi lety 1687 - 1712. Sklo, které se zde vyrábělo, se nedá dobře určit, protože se nezachovaly přesně identifikovatelné výrobky. Zrušená sklářská huť byla pak přeměněna na papírnu. Papírna byla v provozu ještě po roce 1850. Vyráběl se zde poměrně kvalitní papír, který se prodával do Vídně a do Prahy. Koncem minulého století byla papírna přeměněna na přádelnu vlny. V letech 1960 - 1990 zde byla výroba nábytku (křesla, židle). Předtím se zde vyráběly také dřevěné hrábě.
Nový Jimramov v současnosti V Novém Jimramově lze nalézt ještě dnes prvky zachovalé lidové architektury. V obci funguje moderní lyžařský vlek.
V geologickém podloží tvoří JZ polovinu katastru okatá dvojslídná ortorula a SV polovinu dvojslídá rula, kterou pronikají pruhy dvojslídných svorů směru SZ-JV.

Copyright © 2007 Ivo Fiala